Vilanova - Out of Town

The Out of Town Crags are beautifully located to the west of Vilanova de Prades and have a good number of routes for those climbing 4s and 5s. There is then a dearth of middle grade routes before kicking in again at the higher grades.


Order Climb Buttress Stars Grade
1
Alua Dels Ploms 1 7b
2
Miss-to Dels Ploms 1 8a
3
Yin-yang Dels Ploms 3 7b
4
Fukuoka Dels Ploms 2 8b+
5
Electric buda Dels Ploms 2 8b
6
Spider Dels Ploms 2 8b
7
Indian Tattoo Dels Ploms 3 8b
8
The Power of Resin Dels Ploms 2 8a+
9
A la guly he Dels Ploms 1 7a
10
Follim-follam Dels Ploms 1 7a+
11
Ali up Dels Ploms 1 7c
12
Peligrosa Maria Dels Ploms 2 7c
13
Akiko Dels Ploms 3 7c+
14
Blodhongang Dels Ploms 2 8a
15
Pillacin Dels Ploms 1 7a+
16
Sacrificio Dels Ploms 1 7b+
17
Splash Dels Ploms 1 7b
1
Pena + Turbaros La Llena 1 6c+
2
Rebano de cervatillos La Llena 2 7b
3
Jaba un bicho La Llena 1 6c
4
Jay un bicho La Llena 2 6b
5
Route 5 La Llena 7b+
6
Kalefonuncia La Llena 2 7b+
7
Desvariant La Llena 1 7c
8
Desperramosis total La Llena 1 6b+
9
Lespero y no aparecio La Llena 1 6b
10
Baobard La Llena 1 5c
11
Pantunfla La Llena 1 5a
12
Cus Cus La Llena 1 5a
13
Casin lolo La Llena 1 4a
14
Terrosa La Llena 1 4c
15
Zipi La Llena 1 4a
16
Zape La Llena 1 4a
17
Vuelongo hasta caerte La Llena 2 5c
18
Cuando los elefantes suenan con la musica La Llena 3 5c
19
Massoch La Llena 7b+
20
Farlopo La Llena 3 7b
21
Que vadis? La Llena 3 7c+
22
Orgasmotron La Llena 1 8a
23
Fanatic cloc La Llena 7a+
24
Pensaments ocults La Llena 6c+
25
L'ultim gong La Llena 3 7c+
26
Pulsar La Llena 3 8a+
27
Tuncatumpa La Llena 8b
28
Route 28 La Llena 8b+
29
Megapubilla La Llena 3 8a
30
Esperense que ahora.. La Llena 7c+
31
Alhambra La Llena 7c+

Copyright © Rockfax

Home - Privacy Policy - Terms and Conditions